slogan

Chính sách gia hạn khóa học Online

23-01-2018 - 00:00 | Lượt xem: 1496

Gia hạn khóa học

Chính sách gia hạn khoá học online trên website Dungmori.com (áp dụng từ ngày 23/12/2017):
1. Thời hạn và cách thức liên hệ:
 _Thời hạn gia hạn muộn nhất là ngày cuối cùng kết thúc khóa học.
 _ Không gia hạn những khoá học đã hết hạn.
 _ Cách thức gia hạn: Liên hệ trực tiếp với Dũng Mori qua facebook, mail dungmorionline@gmail.com hoặc qua website dungmori.com
2.Học phí gia hạn :
Mã số khóa học 1,2,3: 250.000VND (1300 yên)/1 tháng 
Mã số khóa học 4,5,6: 150.000VND (700 yên)/1 tháng 
Mã số khóa học 7: 300.000VND (1500 yên)/1 tháng 
Mã số khóa học 8,9,10: 200.000VND (1000 yên)/1 tháng

comment
top