slogan

Hướng dẫn thanh toán tại Nhật Bản

15-05-2017 - 00:00 | Lượt xem: 4162

Hình thức thanh toán học phí tại dungmori.com dành cho các bạn đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Về các hình thức thanh toán tại Nhật Bản, vui lòng gửi lại thông tin liên lạc bao gồm:
- Họ tên:
- Email liên hệ:
- Khóa học muốn tham gia:

Vào email: dungmorionline@gmail.com

Sau đó chúng mình sẽ liên hệ lại với bạn nhé!!!

top