slogan

N2 - Tài liệu live stream : 09/11

Tài liệu livestream : http://goo.gl/hwh74b
https://drive.google.com/open?id=1wnRMyPUr368wVZrWtWWPSW4sVULunUhi


Các em cứ tải tài liệu về rồi làm nhé! Buổi live Stream tối nay thầy tạm hoãn lại, thầy sẽ chữa bài cho các em vào buổi live Stream sau.
Chúc các em học tốt.
Thân!

top