slogan

N2 - Ngữ pháp tổng hợp : #7 ~ばかり ~ようとしている。 ~つつある。 ~つつ、 ~つつも

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập tài khoản để mua khóa học Đăng nhập Đăng ký

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời gian
    -
Giảng viên
    Thầy Dũng
Số bài học
    -
Số video
    -
1,790,000 đ
top