slogan

N3 - Ngữ pháp tổng hợp : させる - Sử dụng một cách TRÔI CHẢY thể sai khiến (saseru) chỉ sau 14 phút.


top