slogan

N3 - Nobita học chữ hán : 健 VS 建、工 vs 功 vs 攻, 共 vs 供

Nếu xem bằng iphone hãy quay ngang màn hình bạn nhé ^^top