slogan

N3 - Từ vựng thường dùng trong giao tiếp : dùng nhiều trong giao tiếp : oẳn tù tì - 最初、まず、とりあえず、初めて


top