slogan

N5 - Bài 1: Chào hỏi giới thiệu bản thân : Ngữ pháp

N-5 Bài 1

Chào hỏi giới thiệu về bản thân.

Dưới đây là các mẫu ngữ pháp sẽ học trong bài học số 1
  1. A は B です
  2. A は B じゃありません
  3. A は B ですか
  4. A も B です

Thử dịch đoạn văn sau sang tiếng Nhật và kiểm tra đáp án ở bên dưới nhé! 
1. Rất vui được làm quen với các bạn.
2. Tôi tên là Tanaka Yuki.
3. Tôi không phải là học sinh. Tôi là giáo viên.
4. Tôi không phải là người Thái. Tôi là người Nhật.
5. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

1.  はじめまして。
2.
(わたし)田中(たなか)ゆうきです。
3.   (わたし)学生(がくせい)じゃありません。
4.   (わたし)教師(きょうし)です。
5.   (わたし)タイ(たい)(じん)じゃありません。日本人(にほんじん)です。
6.  どうぞよろしくお
(ねが)いいたします。


top