slogan

N5 - Bài 1: Chào hỏi giới thiệu bản thân : Tổng hợp ngữ pháp bài 1

Nếu xem bằng iphone hãy quay ngang màn hình bạn nhé ^^top