Khóa học N2     5. Các mẫu ngữ pháp といったN, Thể thường/N+といっても, からといって, ....

6579 Lượt xem

Bạn cần đăng nhập để học hoặc bình luận

Đăng nhập

Tiến trình học
img

MUA HÀNG

GỌI ĐIỆN

TOP