Khóa học N3     すみません - chỉ có nghĩa là xin lỗi thôi sao? たすかりますnghĩa là..

4485 Lượt xem


# Máy chủ youtube

Tiến trình học
Mua khóa học