Khóa học N3     すみません - chỉ có nghĩa là xin lỗi thôi sao? たすかりますnghĩa là..

5109 Lượt xem


# Máy chủ youtube

Tiến trình học
img

MUA HÀNG

GỌI ĐIỆN

TOP