Khóa học N3     Hơn/kém bao nhiêu tuổi -年上、年下; Thân với ai/ghét ai -仲がいい・悪い;Làm lành -仲直りをする

3491 Lượt xem


# Máy chủ youtube

Tiến trình học
Mua khóa học