Khóa học N3     dùng nhiều trong giao tiếp : oẳn tù tì - 最初、まず、とりあえず、初めて

3370 Lượt xem


# Máy chủ youtube

Tiến trình học
Mua khóa học