Khóa học N5     Bài 7: Sửa lỗi phát âm つ、ふ、ひ、しゃ、しゅ、しょ、じゃ、じゅ、じょ

7055 Lượt xem

Đây là bài giảng miễn phí. Bạn có thể tham gia học ngay sau khi đăng nhập

Đăng nhập
Tiến trình học
Mua khóa học