slogan

Những điều cần lưu ý trước khi đi thi, trước khi làm bài

13-06-2017 - 00:00 | Lượt xem: 1241

1. Đêm nay, rạng sáng ngày mai thời tiết đẹp, cũng vì thế mà không được: thức và chơi thâu đêm. Không được ăn đồ linh tinh kẻo tào tháo nó đuổi.1. Trước khi thi

- Xem thời tiết ngày mai để chuẩ bị tinh thần.Ngủ sớm, không được: thức và chơi thâu đêm
- Không được ăn đồ linh tinh kẻo tào tháo nó đuổi.

- Sáng dậy ăn thứ gì chắc dạ. Vì thi những tận hơn 2 tiếng cơ.

2. Lúc làm đề thi cần phải:

- Làm được câu nào điền luôn câu đó. Chắc ăn hơn làm được 1 mondai thì dùng ngón tay check lại xem mình điền đúng chưa. Tránh trường hợp làm đúng nhưng lại điền sai.
...
- Không được khoanh 2 đáp án, khoanh mờ.
- Bài nghe: Sau khi nghe hết một câu thì phải chọn đáp án ngay, không được mất quá nhiều thời gian phân vân. Nếu đài bật câu tiếp theo thì phải đánh đáp án và nghe tiếp ngay lâp tức.

comment
top