slogan

Những lỗi sai trong tiếng Nhật cơ bản

10-06-2017 - 00:00 | Lượt xem: 17555

Bạn có nghĩ rằng giáo trình Minna no nihongo mà ai ai cũng học đều mắc phải một số lỗi sai không?

Mình không thích người nào đó đã dịch phần từ vựng cuốn giải thích ngữ pháp Minanonihongo. Vì có khá nhiều từ không chuẩn. Chẳng hạn như:

1. かよう: đi đi về về
2. どんどん: dần dần...
3. ロビー: hành lang 
4. 工事: công trường 
5. 事件(じけん): Sự kiện.
...

Mấy từ này thực sự ý nghĩa của nó như sau.

がっこうにかよう: đi học
かいしゃにかよう: đi làm
びょういんにかよう: đi viện 
すいえいにかよう : Đi học bơi
ピアノにかよう: đi học piano

どんどんすすんでいる: tiền triển nhanh chóng 
どんどんのぼっていく: leo băng băng 
どんどんたべて: ăn mạnh, ăn nhiều vào

ロビー: đại sảnh 
___工事 (こうじ): sửa chữa, lắp đặt
電気工事: sửa điện, lắp đặt điện
水道工事: sửa nước , lắp đặt nước
工事中: đang sửa chữa, đang lắp đặt

事件(じけん): vụ án
殺人事件(さつじんじけん)Vụ án giết người

Bạn nào bị sai nhớ sửa đi nhé!!!

- Dũng mori -

top