Khóa học N1

Clip giới thiệu lộ trình học

# Máy chủ youtube
Học phí : 2,390,000 ₫ ( 0 ¥ )
Thời gian : 8 tháng
Số videos : 145
Số bài học : 95
Giảng viên : Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân, Yuka Murakami
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học