Chính sách gia hạn khoá học online trên website Dungmori.com (áp dụng từ ngày 23/12/2017):
 

1. Điều kiện gia hạn và cách thức liên hệ:

 ♦ Thông báo gia hạn khi khóa học còn thời hạn.

 ♦ Thời hạn thông báo và thanh toán học phí gia hạn muộn nhất là ngày cuối cùng kết thúc khóa học. 

 ♦ Những khoá học đã hết hạn không thể gia hạn được

 ♦ Cách thức gia hạn: Liên hệ trực tiếp với Dũng Mori qua facebook: https://www.facebook.com/dungmori/, mail dungmorionline@gmail.com ,website dungmori.com (hoặc Hotline: 0969 86-84-85)

 

2. Học phí gia hạn :
 

Mã số khóa học 1 (N5): 139.000VND (800 yên)/1 tháng

+ Học viên mới:
220,000 vnđ/ 1.300 yen/ 1 tháng
550,000 vnđ/ 3.300 yen/ 3 tháng
 
+ Học viên cũ:
139,000 vnđ/ 800 yen/ 1 tháng
 

Mã số khóa học 2 (N4): 199.000VND (1200 yên)/1 tháng
Mã số khóa học 3 (N3): 299.000VND (1800 yên)/1 tháng 
Mã số khóa học 7 (N2): 319.000VND (1900 yên)/1 tháng 
Mã số khóa học 11 (N1): 359.000VND (2200 yên)/1 tháng