Chính sách gia hạn khoá học online trên website Dungmori.com (áp dụng từ ngày 23/12/2017):
 

1. Điều kiện gia hạn và cách thức liên hệ:

 ♦ Thông báo gia hạn khi khóa học còn thời hạn.

 ♦ Thời hạn thông báo và thanh toán học phí gia hạn muộn nhất là ngày cuối cùng kết thúc khóa học. 

 ♦ Những khoá học đã hết hạn không thể gia hạn được

 ♦ Cách thức gia hạn: Liên hệ trực tiếp với Dũng Mori qua facebook: https://www.facebook.com/dungmori/, mail dungmorionline@gmail.com ,website dungmori.com (hoặc Hotline: 0969 86-84-85)

 

2. Học phí gia hạn :

KHÓA JLPT
 

Mã số khóa học 1 (N5): 139.000VND (800 yên)/1 tháng

+ Học viên mới:
220.000 vnđ/ 1.300 yen/ 1 tháng
550.000 vnđ/ 3.300 yen/ 3 tháng
 
+ Học viên cũ:
139.000 vnđ/ 900 yen/ 1 tháng
 

Mã số khóa học 2 (N4): 199.000 VND (1.200 yên)/ 1 tháng

+ Gia hạn khóa học bao gồm khóa Luyện đề
Mã số khóa học 3 (N3): 319.000 VND (1.900 yên)/ 1 tháng 
Mã số khóa học 7 (N2): 349.000 VND (2.000 yên)/ 1 tháng 
Mã số khóa học 11 (N1):399.000 VND (2.400 yên)/ 1 tháng 

+ Gia hạn khóa lẻ (Không bao gồm luyện đề)
N3: 299.000 VNĐ (1.800 yên)/ tháng
N2: 319.000 VNĐ (1.900 yên)/ tháng
N1: 359.000 VNĐ (2.200 yên)/ tháng


KHÓA EJU

EJU Tiếng Nhật : 400.000 VND (2.500 yên)/ 1 tháng
EJU XHTH : 400.000 VND (2.500 yên)/ 1 tháng
EJU Toán 1 : 400.000 VND (2.500 yên)/ 1 tháng
EJU Vật lý : 400.000 VND (2.500 yên)/ 1 tháng
EJU Hóa học : 200.000 VND (1.200 yên)/ 1 tháng
EJU Toán 2 : 240.000 VND (1.500 yên)/ 1 tháng