Bước 1: Click vào mục quên mật khẩu:Bước 2: Sau đó sẽ hiện ra cửa số mới, các bạn nhập vào email mà đã dùng để đăng kí tạo tài khoản trước đó sau đó click tiếp Đặt lại mật khẩu:Bước 3: Các bạn kiểm tra email vừa nhập ở bước 2, trang web sẽ gửi trả về mail có chứa nội dung Đặt lại mật khẩu:Bước 4: Các bạn nhập vào email và mật khẩu mới muốn đặt nhé: