Khóa học N2


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,790,000 ₫ ( 0 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 20 bài học với 140 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh
Mô tả:
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N2 tương ứng với: 47 giờ học. Trong đó bao gồm:
 
Ngữ pháp: 20h29'
Ngữ pháp N2 cụ thể: 12h21'
Chữ hán: 2h57'
Từ vựng: 21h37'
Đọc hiểu: 6h26'
Ngữ pháp tổng hợp N2: 4h04'
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
img

MUA HÀNG

GỌI ĐIỆN

TOP