Khóa học N1


# Máy chủ youtube
Học phí: 2,390,000 ₫ ( 12,000 ¥ )
Thời gian: 8 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 20 bài học với 145 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả:
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N1 tương ứng với: 62 giờ học. Trong đó bao gồm: 
 
Từ vựng 1: 5h16'
Từ vựng 2: 8h58'
Từ vựng 3: 9h20'
Từ vựng 4: 4h07'
Ngữ pháp: 19h14'
Đọc hiểu: 15h46'
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
img

MUA HÀNG

TOP

Dũng Mori hiện đã có
trên kho ứng dụng

Vui lòng tải app và sử dụng
Để có được trải nghiệm tốt nhất