JLPT | Khóa N1


Học phí: 2,390,000 ₫ ( 12,300 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 20 bài học với 408 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả:
 
Nội dung
Chữ Hán : Thầy Dũng, Cô Hiền, cô Yuka phụ trách
- 50 video bài giảng Từ vựng 1: Đọc chữ hán do cô Yuka phụ trách
- 85 video bài giảng Từ vựng 2: Điền vào chỗ trống do cô Yuka phụ trách
- 30 video bài giảng Từ vựng 3: Chọn từ đồng nghĩa do cô Yuka phụ trách
- 30 video bài giảng Từ vựng 4: Cách dùng đúng của từ do cô Yuka phụ trách
- Ngữ Pháp : Cô Thanh, Thầy Nghĩa yoshi phụ trách gồm 20 chương (với 100 video bài giảng) vẫn đang được cập nhật 
- Nghe Hiểu gồm 5 Mondai tương ứng với 5 Mondai trong bài thi và 30 bài luyện nghe hàng ngày
- 55 video bài giảng Đọc Hiểu do Cô Thanh phụ trách
- 17 video bài giảng Chuyên sâu ngữ pháp N1 do Cô Nghiêm Hồng Vân phụ trách
- 10 video bài giảng Chuyên sâu từ vựng N1 & 5 video bài giảng luyện kỹ năng Dịch Nhât <-> Việt do Cô Trần Thị Thu Thủy phụ trách

- 10 audio luyện Shadowing phỏng vấn đi làm thêm và phỏng vấn tuyển sinh vào các trường
- Hơn 1000 flashcards từ vựng và 300 flashcard Chữ Hán

Sau mỗi bài học/mỗi chương sẽ đều có bài test để học viên check lại kiến thức đã được học.
 
*Lộ trình khóa học: (3 chặng)
Chặng 1: Học chữ Hán, Từ vựng, Ngữ pháp, Góc chuyên gia, Góc mở rộng
Chặng 2: Luyện kĩ năng Đọc hiểu, Nghe hiểu, ôn lại Chặng 1
Chặng 3: Chữa đề - Luyện đề JLPT
img

MUA HÀNG

Chat

Dũng Mori hiện đã có
trên kho ứng dụng

Vui lòng tải app và sử dụng
Để có được trải nghiệm tốt nhất