Khóa học N3

Clip giới thiệu lộ trình học

# Máy chủ youtube
Học phí : 1,290,000 ₫ ( 6,500 ¥ )
Thời gian : 6 tháng
Số videos : 125
Số bài học : 25
Giảng viên : Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học