Khóa học N3


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,490,000 ₫ ( 7,500 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 27 bài học với 138 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả:
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N3 tương ứng với: 77 giờ học. Trong đó bao gồm: 
 
Ngữ pháp cô Nghiêm Hồng Vân: 20h29'
Ngữ pháp cô Thanh: 8h58'
Chữ hán: 25h10'
Từ vựng mới: 7h49'
Từ vựng ngữ pháp cô Thanh: 1h04'
Đọc hiểu: 4h59'
Từ vựng thường dùng trong giao tiếp: 46'
Ngữ pháp tổng hợp & nâng cao N3: 5h46'
Nghe hiểu: 1h35'
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
img

MUA HÀNG

TOP

Dũng Mori hiện đã có
trên kho ứng dụng

Vui lòng tải app và sử dụng
Để có được trải nghiệm tốt nhất