Khóa học N3


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,490,000 ₫ ( 0 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 27 bài học với 138 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả:
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N3 tương ứng với: 77 giờ học. Trong đó bao gồm: 
 
Ngữ pháp cô Nghiêm Hồng Vân: 20h29'
Ngữ pháp cô Thanh: 8h58'
Chữ hán: 25h10'
Từ vựng mới: 7h49'
Từ vựng ngữ pháp cô Thanh: 1h04'
Đọc hiểu: 4h59'
Từ vựng thường dùng trong giao tiếp: 46'
Ngữ pháp tổng hợp & nâng cao N3: 5h46'
Nghe hiểu: 1h35'
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
img

MUA HÀNG

GỌI ĐIỆN

TOP