Chính Sách bảo mật của trang web học tiếng Nhật trực tuyến Dungmori


Dungmori thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng.
1) Thông tin cá nhân:
“Thông tin cá nhân” được hiểu là những thông tin có thể xác định một cá nhân nào đó theo tên, ngày tháng năm sinh, ...

2) Thông tin cá nhân được thu thập bởi Dungmori:
Thông tin cá nhân của người sử dụng như tên, địa chỉ và số điện thoại, được thu thập tại thời điểm đăng kí với Dungmori và được sử dụng cho việc xác nhận danh tính. Những thông tin trên là cần thiết cho quá trình đăng kí. Những thông tin khác như nghề nghiệp và sở thích,...có thể được yêu cầu cung cấp. Bạn không cần thiết phải cung cấp những thông tin này, nhưng việc này có thể dẫn đến một số dịch vụ bị hạn chế.

3) Việc sử dụng thông tin cá nhân:
Dungmori sử dụng thông tin của thành viên cho những mục đích sau:

 

 • Tiếp tục mở rộng hệ thống và quy trình của Dungmori
 • Thông báo và cung cấp thông tin các sản phẩm mới và hiện có của Dungmori đến các thành viên
 • Cho phép người sử dụng đăng kí những dịch vụ dành riêng cho thành viên
 • Dùng cho mục đích thanh toán
 • Quản lí trang web một cách phù hợp


4) Ủy quyền cho Nhà thầu phụ:
Dungmori sẽ chỉ rõ trong hợp đồng phụ những phương pháp mà bên thứ ba sử dụng để bảo vệ thông tin của thành viên. Việc sử dụng một phần hay toàn bộ thông tin cá nhân sẽ được ủy quyền cho bên thứ ba theo yêu cầu để đạt được mục đích sử dụng.

5) Sử dụng thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt:
Dungmori phải được sự đồng ý của thành viên khi sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi mục đích sử dụng nêu trên, trừ những trường hợp được liệt kê dưới đây:

 

 • Việc sử dụng dựa trên Luật và Pháp lệnh cho phép;
 • Việc sử dụng là cần thiết để bảo vệ cuộc sống và tài sản của một người, và Dungmori cho rằng việc sử dụng khẩn cấp là cần thiết;
 • Dungmori được yêu cầu phải hợp tác với chính phủ hoặc cơ quan công cộng, và việc xin phép sự đồng ý của người sử dụng có thể làm cản trở công việc


6) Việc cung cấp thông tin cá nhân:
Dungmori sẽ chỉ cung cấp thông tin cá nhân của thành viên cho công ty thẻ tín dụng liên quan. Trong bất cứ trường hợp nào khác mà bên thứ ba yêu cầu cung cấp thông tin người sử dụng trước tiên phải được sự cho phép của người sử dụng. Dungmori sẽ không cung cấp thông tin cho bên thứ ba khi người sử dụng yêu cầu không cung cấp.

7) Quản lí thông tin cá nhân:
Dungmori sẽ đặc biệt lưu ý để tránh sự sử dụng những thông tin và tài liệu cá nhân khi không được phép. Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng phù hợp với mục đích của người sử dụng.

8) Tiết lộ thông tin cá nhân:
Dungmori sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người sử dụng khi người sử dụng yêu cầu, trừ những trường hợp liệt kê dưới đây:

 

 • Việc này sẽ dẫn tới việc vi phạm Luật hay Pháp lệnh;
 • Gây tổn hại tới cuộc sống hay tài sản của người sử dụng hay bên thứ ba nào đó;
 • Hoạt động kinh doanh của Dailyling có thể bị cản trở nghiêm trọng.


9) Sửa đổi thông tin cá nhân:
Dungmori sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc xóa thông tin cá nhân theo yêu cầu của người sử dụng, nếu nội dung của những thông tin cá nhân này không chính xác. Dungmori sẽ thực hiện kiểm tra ngay để đạt được mục đích sử dụng, trừ phi phải thông qua những thủ tục đặc biệt được quy định trong Luật và Pháp lệnh. Việc sửa đổi này sẽ được thực hiện sau khi Dungmori kiểm tra và sẽ thông báo cho khách hàng về sự sửa đổi này.

10) Miễn trách:
Dungmori sẽ không chịu trách nhiệm nếu người dùng sử dụng những chức năng dịch vụ của Dungmori cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba.

11) Thay đổi chính sách bảo mật:
Chính sách bảo mật có thể được Dungmori thay đổi một phần hay toàn bộ vào bất cứ lúc nào.