Về các hình thức thanh toán tại Nhật Bản, vui lòng gửi lại thông tin liên lạc bao gồm:
- Họ tên:
- Email liên hệ:
- Khóa học muốn tham gia:

Vào email: dungmorionline@gmail.com

Sau đó chúng mình sẽ liên hệ lại với bạn nhé!!!