I Điều kiện tham gia 
1. Là học viên đã và đang tham gia khóa học online tại dungmori.com và Học viên từng học trực tiếp tại trung tâm 


Sẽ được giảm 10% học phí khi mua các khóa học Online JLPT.

2. Chương trình không áp dụng với học viên tham gia học khóa học online miễn phí N5.


II Cách thức liên hệ
Nhắn tin trực tiếp trên page Dũng Mori :
https://www.facebook.com/dungmori/
Hoặc số holine 0969-86-84-85