Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên của dungmori.com là những người có năng lực,
trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng để giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình học tập.

Nguyễn Văn Dũng

"Khi đã trải qua một chặng đường dài gắn bó với tiếng Nhật, tôi bắt đầu có suy nghĩ làm thế nào để tất cả những người Việt Nam đang học tiếng Nhật dù ở bất kì đâu cũng có thể học nó một cách dễ dàng..

Xem chi tiết

Phương Thanh

"Những ngày đầu khi làm quen với tiếng Nhật, bản thân mình cũng gặp không ít những khó khăn..."

Xem chi tiết

Nghiêm Hồng Vân

今日の成果は過去の努力の結果であり、未来はこれからの努力で決まる。

Xem chi tiết

Yuka Murakami

Đang cập nhật

Xem chi tiết

Yuha Jeon

đang cập nhật

Xem chi tiết

Shimakawa Yuki

Câu nói mà tôi cảm thấy yêu thích và tâm đắc nhất đó là: “ No pain, no gain” . Có thể hiểu đơn giản trong Tiếng Việt đó là: "không vấp ngã, không thành công”

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Tuyền

Câu nói trong Tiếng Nhật mà mình tâm đắc nhất đó là : 運命というのは実は意志なのだ。Có thể hiểu đơn giản trong Tiếng Việt đó là : Số Mệnh của bạn thực chất là ý chí của bạn

Xem chi tiết