Thông tin khóa học
2,890,000 ₫
( 14,500 ¥ )
Xem thêm các khóa học khác

Gói combo N2+N1

KHÓA

N2

Thời gian 18 tháng
Số videos 120 videos
Số bài học 86
Xem chi tiết

KHÓA

N1

Thời gian 18 tháng
Số videos 145 videos
Số bài học 95
Xem chi tiết
Thông tin khóa học
2,890,000 ₫
( 14,500 ¥ )
Xem thêm các khóa học khác
Mua khóa học