Khóa học N2

Clip giới thiệu lộ trình học

# Máy chủ youtube
Học phí : 1,790,000 ₫ ( 9,000 ¥ )
Thời gian : 6 tháng
Số videos : 120
Số bài học : 86
Giảng viên : Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Yuha Jeon
Phương Thanh
Nguyễn Văn Dũng
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học