Khóa học N4

Clip giới thiệu lộ trình học

# Máy chủ youtube
Học phí : 990,000 ₫ ( 5,000 ¥ )
Thời gian : 4 tháng
Số videos : 140
Số bài học : 25
Giảng viên : Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Shimakawa Yuki, Nguyễn Văn Tuyền
Nguyễn Văn Dũng
Phương Thanh
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học