Khóa học N1


# Máy chủ youtube
Học phí: 2,390,000 ₫ ( 0 ¥ )
Thời gian: 8 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 20 bài học với 145 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nghiêm Hồng Vân
Mô tả:
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N1 tương ứng với: 62 giờ học. Trong đó bao gồm: 
 
Từ vựng 1: 5h16'
Từ vựng 2: 8h58'
Từ vựng 3: 9h20'
Từ vựng 4: 4h07'
Ngữ pháp: 19h14'
Đọc hiểu: 15h46'
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
img

MUA HÀNG

GỌI ĐIỆN

TOP