Cấu trúc

 

Vる/Vない+ように

Vます/Vません +ように

 

 Ý nghĩa

Cầu cho ~

Mong cho ~

 

・"~ように” là mẫu câu thể hiện mong muốn hoặc hy vọng. 

 

・Mẫu câu này có thể dùng để bày tỏ mong muốn của bản thân và cũng có thể dùng với người khác. Khi bày tỏ mong muốn của bản thân, nó thường được dùng trong những tình huống bạn đang cầu xin Chúa, ông trời,... Ngoài ra, khi dùng để cầu mong cho ai đó, nó thường được viết trong các bức thư, thiệp chúc mừng năm mới,...

 

・Mẫu câu “〜ように” không chỉ ở vị trí kết thúc câu mà còn sử dụng ở vị trí giữa câu. Trong trường hợp đó, trợ từ “に” có thể được lược bỏ. Khi đó mẫu câu thường được kết hợp với các động từ như:

 

〜よう(に)+ねが  (cầu mong cho)

〜よう(に)+いの (cầu nguyện cho)

〜よう(に)+のぞ (mong ước cho)

〜よう(に)+期待きたいする (hy vọng sẽ)

〜よう(に)+希望きぼうする  (kì vọng sẽ)

 

Ví dụ

 

①  N1に合格ごうかくできますようにかみいのった。(Tôi đã cầu trời để có thể đỗ N1.)

 

②  明日あしたはいい天気てんきになりますように(Cầu mong ngày mai trời đẹp..)

 

③ あなたにとって、いい1ねんになりますように(Mong 1 năm mới may mắn sẽ đến với bạn.)