Khóa học N5 miễn phí

Khóa N5 giờ đây đã hoàn toàn miễn phí tại Dungmori.com, các bạn có thể học ngay sau khi đăng nhập, hãy Tạo tài khoản hoặc Đăng nhập để học ngay

# Máy chủ youtube
Miễn phí
Học phí: 0 ₫ ( 0 ¥ )
Thời gian: Miễn phí vô thời hạn
Khóa học bao gồm 25 bài học với khoảng 150 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Shimakawa Yuki
Mô tả: Học theo giáo trình minanonihongo
Miễn phí
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học