Khóa học N5

Clip giới thiệu lộ trình học

# Máy chủ youtube
Học phí : 890,000 ₫ ( 4,500 ¥ )
Thời gian : 4 tháng
Số videos : 140
Số bài học : 25
Giảng viên : Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Shimakawa Yuki
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Tuyền
Shimakawa Yuki
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học