Khóa học N5 miễn phí

Khóa N5 giờ đây đã hoàn toàn miễn phí tại Dungmori.com. Các bạn có thể học ngay sau khi đăng nhập. Tạo tài khoản và học ngay:

# Máy chủ youtube
Miễn phí
Học phí: 0 ₫ ( 0 ¥ )
Thời gian: Vô thời hạn
Số videos: 150
Số bài học: 25
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Shimakawa Yuki
Mô tả: Học theo giáo trình minanonihongo
Nguyễn Văn Dũng
Yuka Murakami
Phương Thanh
Miễn phí
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
Mua khóa học