JLPT | Khóa N4

Mua khóa học này

# Máy chủ youtube
Học phí: 1,290,000 ₫ ( 6,500 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 25 bài học với 145 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Yuka Murakami, Shimakawa Yuki
Mô tả:
Học theo giáo trình minanonihongo
 
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N4 tương ứng với: 36 giờ học. Trong đó bao gồm: 
Ngữ pháp: 10h12'
Chữ hán: 8h52'
Từ vựng: 2h41'
Đọc hiểu: 8h59'
Hội thoại: 1h33'
img

MUA HÀNG

Chat

Dũng Mori hiện đã có
trên kho ứng dụng

Vui lòng tải app và sử dụng
Để có được trải nghiệm tốt nhất