Khóa học N4


# Máy chủ youtube
Học phí: 1,290,000 ₫ ( 6,500 ¥ )
Thời gian: 6 tháng kể từ ngày kích hoạt
Khóa học bao gồm 25 bài học với 145 videos bài giảng
Giảng viên: Nguyễn Văn Dũng, Phương Thanh, Nguyễn Khắc Nghĩa, Yuka Murakami, Shimakawa Yuki
Mô tả:
Học theo giáo trình minanonihongo
 
Tổng thời lượng video bài học của khóa học N4 tương ứng với: 36 giờ học. Trong đó bao gồm: 
Ngữ pháp: 10h12'
Chữ hán: 8h52'
Từ vựng: 2h41'
Đọc hiểu: 8h59'
Hội thoại: 1h33'
Xem thêm các khóa học khác
Tiến trình học
img

MUA HÀNG

TOP

Dũng Mori hiện đã có
trên kho ứng dụng

Vui lòng tải app và sử dụng
Để có được trải nghiệm tốt nhất