Một số từ vựng tiếng Nhật liên quan đến Chữ Lực 力
Một số từ vựng liên quan đến chữ hán 力. Mọi người cùng học, ôn lại một chút nhé!
Chúc mọi người học tốt nha!

Dũng Mori - Học để thay đổi học để thành công!