Thông tin khóa học
4,590,000 ₫
( 23,500 ¥ )
Xem thêm các khóa học khác

Gói combo N4+N3+N2+N1

KHÓA

N4

Thời gian 34 tháng
Số videos 145 videos
Số bài học 25
Xem chi tiết

KHÓA

N3

Thời gian 34 tháng
Số videos 138 videos
Số bài học 27
Xem chi tiết

KHÓA

N2

Thời gian 34 tháng
Số videos 400 videos
Số bài học 20
Xem chi tiết

KHÓA

N1

Thời gian 34 tháng
Số videos 408 videos
Số bài học 20
Xem chi tiết
Thông tin khóa học
( ¥)
Xem thêm các khóa học khác
img

MUA HÀNG

Chat

Dũng Mori hiện đã có
trên kho ứng dụng

Vui lòng tải app và sử dụng
Để có được trải nghiệm tốt nhất