Để động viên các bạn học viên Online tại Dungmori.com đỗ điểm cao JLPT chúng mình luôn luôn có những phần thưởng xứng đáng cho các bạn ấy với các mức thưởng như sau:

Đối với N3-N2-N1:


Từ 130đ trở lên sẽ được thưởng 200.000 VNĐ
Từ 140đ trở lên sẽ được thưởng 400.000 VNĐ
Từ 150đ trở lên sẽ được thưởng 600.000 VNĐ
Từ 160đ trở lên sẽ được thưởng 800.000 VNĐ
Từ 170đ trở lên sẽ được thưởng 1.000.000 VNĐ
Đạt 180đ sẽ được thưởng 2.000.000 VNĐ

Đối với N4:

Với cấp độ N4 đạt từ 150đ trở lên sẽ được thưởng 600.000 VNĐ

Dưới đây là một số ít kết quả thi của học viên Dungmori online đỗ và đạt điểm cao trong kì thi tháng 7 năm 2019 vừa rồi mình xin được trích ra để khen ngợi sự cố gắng của các bạn.

Mình hi vọng tháng 12 tới các bạn học viên Online của Dungmori.com sẽ đạt được kết quả tốt nhất để dinh về những phần thưởng xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng của các bạn nhé. Chúc các bạn học và ôn tập để chuẩn bị thi thật tốt nhé!