1.Địa chỉ web đăng kí thi offline điểm thi Hà Nội:

 

http://nangluctiengnhat.com/post/dangkyt122022
 

2.Tại các điểm thi như Huế, Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tại các điểm thi như Huế, Đà Nẵng hay Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo chi tiết nên các bạn có thể theo dõi tại trang web của điểm thi gần mình nhất như sau nha:

Chú ý về thời hạn đăng ký để không bị lỡ các bạn nhé!

 

Địa chỉ web ở Đà Nẵng:  http://jlpt.ufl.udn.vn/

 

Địa chỉ web ở Tp.HCM:

https://trungtamngoaingu.hcmussh.edu.vn/vi/news/thong-bao/thong-bao-ve-viec-dang-ky-tham-du-ky-thi-nang-luc-nhat-ngu-jlpt-04-12-2022-162.html

 

Địa chỉ web ở Huế: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-to-chuc-ky-thi-danh-gia-nang-luc-tieng-nhat-jlpt-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dot-thi-ngay-04122022

 

Hiện tại cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa là đến kì thi JLPT tháng 12, các bạn hãy nhanh tay đăng ký các lớp học tại Dũng Mori trước khi lớp full để được nắm chắc các kỹ năng làm bài và được củng cố lại kiến thức để tự tin đi thi JLPT nhé! Link tư vấn khóa học: https://m.me/dungmori

 

Hy vọng qua bài viết về “Cách đăng ký thi JLPT qua mạng tại Việt Nam kỳ thi tháng 12.2022” này các bạn sẽ không còn lo lắng gì về việc đăng ký thi nữa nhé.