Chính sách tặng 6 tháng dành riêng cho khoá học online N1 (lẻ) trên website Dungmori.com (áp dụng từ ngày 1/11/2018):

1. Điều kiện tham gia và cách thức liên hệ:

Thi trượt lần 1 trong thời gian đang học khóa online N1 sẽ được tặng thêm 6 tháng thời hạn khóa học.
Thông báo mật khẩu và ID về trung tâm qua mail dungmorionline@gmail.com hoặc page Dũng mori trong vòng 1 tháng kể từ ngày có kết quả thi JLPT.
Thời hạn được cộng sẽ tính từ ngày thông báo điểm JLPT.
Sau 1 tháng kể từ ngày có kết quả thi JLPT không thông báo lại cho trung tâm sẽ không được áp dụng tặng thêm 6 tháng.