- Điều kiện tham gia và cách thức liên hệ:

1. Là học viên đã và đang tham gia khóa học online tại dungmori.com

2. Thông báo mật khẩu và ID về trung tâm qua mail dungmorionline@gmail.com; qua hotline  0969.856.116 hoặc page Dũng mori kết quả thi JLPT.


Ngoài ra hàng năm, nếu đỗ kỳ thi JLPT mà có điểm cao thì sẽ được thưởng thêm phần thưởng:

- Với cấp độ N3, N2, N1
Từ 130đ trở lên sẽ được thưởng 200.000 VNĐ
Từ 140đ trở lên sẽ được thưởng 400.000 VNĐ
Từ 150đ trở lên sẽ được thưởng 600.000 VNĐ
Từ 160đ trở lên sẽ được thưởng 800.000 VNĐ
Từ 170đ trở lên sẽ được thưởng 1.000.000 VNĐ
Đạt 180đ sẽ được thưởng 2.000.000 VNĐ

- Với cấp độ N4 đạt từ 150đ trở lên sẽ được thưởng 600.000 VNĐ

Lưu ý: Thông báo cho trung tâm kết quả trong vòng 1 tháng kể từ ngày có điểm.
Sau 1 tháng kể từ ngày có kết quả thi JLPT không thông báo lại cho trung tâm sẽ không được áp dụng phần thưởng trên.